eimza

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır. Temel anlamda elektronik imza elektronik ortamda dokümanlarımızı imzalamak için kullandığımız sayısal verilerdir. Sayısal imza olarak da adlandırılır.

Detaysoft, ıslak imza süreçlerinde yaşanan zaman kaybı ve diğer problemlerin önüne geçmek için kendi AR-GE merkezinde E-İmza çözümünü geliştirdi.

e-fatura
E-İmza Fonksiyonları
eimza
e-fatura

Sayısal imzanın sağladığı özelliklerden birisi, imzalayan tarafa (e-postanın yazarı) kimliğini kanıtlama şansı vermesidir. Gönderim sırasında ne bilgiyi imzalayan gönderici mesajı gönderdiğini inkar edebilir, ne de alıcı mesajı almadığını iddia edebilir. Sayısal imza bilginin doğruluğunu onaylar. Bu size okuduğunuz mesajın kazayla ya da kasten değiştirilmediğini ispat eder. İçerikte yapılacak herhangi bir değişiklik sayısal gerçekliği geçersiz kılacak ve imzanın geçerliliğini sona erdirecektir. Bilgiyi imzalayanın yetkinliğini, işleme kimlerin katıldığını, bir başkası tarafından bilginin değiştirilmediğini garanti eder.

E-imza Kapsamı
Kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, ses gibi biyolojik özelliklerini kaydederek tarafların kimliklerinin doğruluğunu garanti eder

e-fatura

Detaysoft E-İmza Çözümünün Avantajları

- Günlük yaşantımızda kamu kurumlarına yapılacak olan birçok başvuruyu bilgisayar üzerinden yapılmasını sağlar.
- Kişilerin ve kurumların işlemlerini daha aktif bir şekilde yapmasına imkan tanır.
- Devlete, şirket ve kurumları denetlemesi için hem hız hem düzen bakımından çok büyük kolaylıklar sunar.
- Elle atılan imza ile aynı özellikte olduğu için, elektronik ortamda her türlü resmi işlem E-İmza ile gerçekleştirilebilir.
- Kağıt ortamına göre daha hızlı, daha güvenilir ve daha düşük maliyetli işlerin yürütülmesine ve büyük tasarruf edilmesine olanak sağlar.
- Kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik haberleşme ve sözleşmelerde kısaca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki tüm işlemlerde kullanılabilir.e-fatura

Kullanım Alanları

- Kağıt ortamında yürütülen işlemler gibi elektronik ortamda da güvenli ve hukuki sonuç doğurabilecek biçimde yürütülen işlemlerde,
- Bankacılık işlemleri ile diğer finansal uygulamalarda,
- Elektronik yazışma ve sözleşmelerde,
- Elektronik haberleşmelerde,
- Sigortacılık işlemlerinde,
- Hukuki işlemlerde,
- Kurumsal Kaynak Planlama(ERP) uygulamalarında,
- E-devlet, e-ticaret, e-iş uygulamalarında,
- Uyap, Mersis, Titubb, E-Reçete, Kep, E-Çed, E-Haciz, E-kap, Asbis, Savtag, Dtm ve E-Devlet gibi birçok kamu ve özel kurumlarda kullanılmaktadır.
- E-İmza kullanabilmek için NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) sahibi olmak yeterlidir.