GERİ

Blog

Ahmet Güzel

Destek Hizmetleri Direktörü

SAP, her şirket ve organizasyon için stratejik ve operasyonel önem arzeden bir sistemdir ve bu kadar kompleks bir sistemi sorunsuz ve stabil çalıştırmak ancak tecrübeli bir danışman ekiple mümkün olmaktadır. Bu noktada, tecrübeli bir danışman...