Detaysoft E-defter, SAP sistemi içerisine tam entegre olup defter-i kebir ve yevmiye defterlerinin kopyasını alarak beratlarını oluşturur ve gönderime hazır hale getirir. E-defterler aylık dönemler halinde oluşturulmalıdır. Oluşan defterlerin beyanı defter basılan ayı takip eden 3 ayın son günü gerçekleştirilmelidir. E-defter kullanıma geçiş tarihi 1 Ocak 2015 olarak belirlenmiştir.

Doğru Bilgi Akışı
e defter

Doğru Bilgi Akışı

e defter

Hızlı Süreçler

e defter

Onay Yönetimi

e defter

Adaptasyon

e defter

e defter

Detaysoft E-defter çözümü şirketlere ERP bağımsız düşük sahip olma maliyetli ve operasyonel maliyetlerini düşüren bir çözüm sunarak kaynklarını daha efektif kullanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca çözümün kurulum ve implementasyon süresinin kısa olması projenin daha çabuk realize olmasını sağlamaktadır.

Detaysoft Proje Yönetimi ile Eksiksiz Süreçler…
Detaysoft E-defter non-SAP ortamlarda da çalışmaktadır. SAP ERP üzerinde yaratılan bu çözüm kullanıcıların SAP alışkanlıklarını değiştirmeden E-defter süreçlerine kolayca adapte olmalarını sağlamaktadır. Detaysoft E-defterle birlikte operasyonel maliyetleriniz düşecek ve doğaya yardım elini uzatacaksınız.

Neden Detaysoft E-Defter?

✓ Kolay implementasyon / parametrik mimari
✓ Hızlı projelendirme / 1- 1.5 ay
✓ Ölçeklenebilir sistem
✓ Yüksek kullanıcı adaptasyonu
✓ Anahtar teslim / Tüm entegrasyon noktaları
✓ Kurumsal Tecrübe ve Çeviklik
✓ Finansal süreçlerle ilgili danışmanlar
✓ Mevzuat değişikliklerinin aylık bakım kapsamında sistemde uyarlanması
✓ Mevcut sistemin E-defter sistemi karşısında yeterliliğinin ölçülmesi ve gerekli kurgusal yönlendirmeler