e-arsiv

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, aynı ortamda muhafaza ve ibraz edilmesidir. Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen e- fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

E-Arşiv Özellikler
e-arsiv

İbraz

e-arsiv

Raporlama

e-arsiv

Saklama

e-arsiv

Görüntüleme

e-arsiv

İletme

e-arsiv

e-arsiv

Özel Entegrasyon Yöntemi
✓ Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi
✓ BIS Raporu
✓ E-arşiv dilekçesi
✓ ISO Sertifikasyonları
✓ Kağıt ve elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri

E-Arşiv Çözümü ile E-Fatura Gönderimi
Bakanlıktan E-Arşiv izni alan E-Fatura mükellefleri; II. Suretlerini E-Arşiv’de saklamak şartıyla, E-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de E-Fatura düzenleyebilmektedir.

e-arsiv

e-arsiv

E-Arşiv Avantajları Nelerdir?

✓ Operasyonel etkinlik ve verimlilik
✓ Uluslararası standartlara uyum
✓ Arşivleme maliyetlerinde azalma
✓ Muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği ceza riskinde azalma
✓ Hızlı uyuşmazlık çözümü
✓ Elektronik denetim için uygun altyapı

e-arsiv

Neden E-Arşiv?

✓ Yetkilendirme bazında kontrol
✓ Entegre çözüm (E-fatura)
✓ Gün kontrolü
✓ Arşiv gönderme
✓ İptal edilen faturalarda mükellefe bilgi gönderilmesi
✓ Maliyet avantajı
✓ Kolay uyarlama
✓ Fatura E-Arşive aktarılmadan önce müşteriye fatura formatında ön onay maili gönderebilme imkanı
✓ Giden fatura onay süreci
✓ Durum raporları

✓ Fatura E-Arşive aktarılmadan önce müşteriye fatura formatında ön onay maili gönderebilme imkanı.

✓ Giden fatura onay süreci

✓ Durum Raporları düzenleyebilmektedir.