Finansal Servisler Performans Yönetimi

GERİ

SAP Finansal Servisler Performans Yönetimi çözümü, şirketlerin karlılık odaklı stratejik kararlarını ve yönetim raporlarını hızlı, esnek ve mevcut sistemlerine entegre şekilde alabilmesi için geliştirilmiş yeni bir üründür. Şirketlerin günlük operasyonlarından kaynaklı oluşan büyük veri yığınlarının hedeflere dönüştürülmesi ve olası senaryoların hızlı simülasyonu ile doğru karar alınması amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.
Şirketlerin çeşitli amaçlar ile kullanmış oldukları farklı SAP sistemlerine (ERP, S/4HANA, SAP BW-BPC vb.) veya Non-SAP veri kaynaklarına bağlanma özelliğine sahip olan ürün, hem verilerin ortak bir platformda kolayca derlenmesini hem de çıkan sonuçların anlık görselleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Bankacılık, sigortacılık ve üretim gibi çeşitli sektörlere özgü hazır çözümleri de içeren ürün, yeni nesil veri tabanı mimarisi olan HANA Teknolojisi ile saatler süren dağıtım operasyonlarını dakikalar mertebesine indirebilmektedir.
Bu ürün sayesinde uçtan uca karlılık ve etkinlik raporlaması yapılabilmesi adına; gelir ayrıştırması, detaylı dağıtım anahtarlarının oluşturulması, gider dağıtımlarının yürütülmesi, yukarıdan aşağı dağıtım, dinamik ürün maliyetlendirme ve transfer fiyatlandırması fonksiyonları tek elden hızlı bir şekilde yönetilebilir.
Konsolidasyon fonksiyonları sayesinde, çok uluslu şirketlerde yerel para biriminden grup konsolidasyon para birimine veya raporlama para birimine çevrim imkanı vardır, ayrıca grup içi işlemlerin eliminasyon operasyonları yürütülebilir.

SAP Finansal Servisler Performans Yönetimi (FS PER) Çözümü

Business Data Aggregator: Veriyi çoklamadan, farklı kaynak sistemler ile kusursuz entegrasyon imkanı sağlamaktadır.

Calculation Engine:Bankacılık ve sigortacılık gibi işlemsel verisi çok yüksek olan sektörlerde dahi, fon transfer fiyatlandırma,  gider/gelir dağıtımları veya ürün maliyetlendirme operasyonlarının yürütülmesinde farklı modelleme yöntemleri kullanma imkânı sağlamaktadır.

Simulation Application: Farklı what if senaryoları yürüterek herhangi bir database tablosuna işleme yapmaksızın, hesaplama sonuçlarınızı raporlayıp analiz edebilme esnekliğini sağlamaktadır. Eğer istenir ise simülasyon sonuçlarının geri besleme ile SAP veya Non-SAP sistemler üzerinde muhasebesel veya işlemsel veri oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Bu sayede vb. muhasebe ilkeleri ile ilişkilendirilecek şekilde uygun muhasebe kayıtları atılarak gelir ayrıştırma ve gelir gerçekleşme (revenue recognition) raporlamalarına temel oluşturulacaktır.