Kurumsal Performans Yönetimi

GERİ
kurumsal performans yonetimi

SAP EPM (Kurumsal Kaynak Yönetimi) çözümleri ile şirketinizin stratejisini en alt kademeden en üst seviyeye kadar tanımlayın, sıralayın ve uygulayın. Bu çözümler ile kısa ve uzun vadeli planlarınızı kurgulayın ve karlılığınızı optimize etmek için performans analizleri yapın. Çok daha az hatayla sonuçlarınıza ulaşın. SAP EPM size şu yetenekleri sunmaktadır:

- Doğru hedefler belirleyerek şirket hissedarlarının beklentilerine cevap verin.
- Planlama, bütçeleme ve öngörü aktivitelerinizi hızlandırın.
- Gelişmiş karar verme yetenekleriniz ile karlılığınızı artırın.
- Otomasyon sağlanmış süreçler ile daha hızlı ve doğru finansal veriler elde edin.
- Maliyetlerinizi düşürmek için bulut teknolojilerini kullanın.
- Performans yönetim süreçlerinin kurumunuzdaki tüm çalışanlar için benimsenmesi için mobil teknolojiler kullanın.


SAP Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri

Strategy Management
Planlar ve amaçlar ile, iş birimlerini sıralama ve öncelikli iş birimlerini izleyerek iletişim halinde olun, sorunlar ortaya çıktığında kolayca aksiyonlar alın.

Business Planning and Consolidation
Planlama, bütçeleme ve finansal raporlama verimliliğini; doğruluğu arttırmaya ve bütçeleme ve finansal kapanış döngülerini azaltmaya yardımcı olan bir yazılım ile geliştirin.

Financial Consolidation
Verilerinizde tam uyum ve güven ile daha hızlı ve verimli finansal kapanışı başarmanıza yardımcı olması için, mali konsolidasyon yazılımımıza güvenin.

Disclosure Management
Zaman, risk, düzenleme dosyalarının ve kapanışlarının maliyetini, işbirlikçi ve uyumlu süreçlere güvenerek azaltın.

Notes Management
Mali ve düzenleyici tablolardaki dipnotları destelemek için yönetimini kolaylaştırın.

Financial Information Management
Veri kalitesini artırarak tüm kaynaklardan gelen finansal verilerin akışını hızlandırın.

Financial Closing Cockpit
Daha yüksek verimlilik, kontrol ve otomasyon sayesinde finansal kapanışları hızlandırın.

Profitability and Cost Management
Performans artışı ile karlılığınızı ve maliyet yönetimini güçlendirin.

Spend Performance Management
Maliyetlerinizi artıran iç ve dış etkenleri daha iyi belirleyerek daha fazla tasarruf edin.

Supply Chain Performance Management
Uçtan uca şeffaflık sağlayarak tedarik zinciri yönetimini geliştirin.

Sales and Operations Planning
Geleneksel satış ve planlama aktivitelerini bütünleşik planlama stratejilerine dönüştürün.

Asset Analytics
Fiziksel varlıklarınızın performansını gözlemleyerek kullanım verimliliğini artırın.

Mobile Solutions for Enterprise Performance Management
Kurumsal performans yönetimi için geliştirilen mobil çözümler ile çalışanlarınızın performansını sürekli izleyerek gelişmelerine yardımcı olun.