Müşteri İlişkileri Yönetimi

GERİ

SAP CRM: Uluslararası Kalitede Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşterilerinizle yakın ilişkiler geliştirmenizle ve kârlı bir büyüme sağlamanızla yakından ilgilidir. Aynı zamanda, birbirine bağlı unsurlardan oluşan küresel ekonomi, müşterilerinize tek bir düğmeye basarak ulaşabilecekleri geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Müşterinin süreçlerin odak noktasında olduğu iş anlayışını geliştirmeye yardımcı olacak teknoloji altyapısı bu amacın gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Satış temsilcinizin ilk ziyaretinden önce, potansiyel müşteriler şirketinizi, ürünlerinizi, rakiplerinizin fiyatlarını araştırmış ve diğer müşterilerin, iyi veya kötü, hizmet deneyimleriyle ilgili yazdıklarını okumaktadır. Sonuç olarak, CRM artık sadece satış, hizmet ve pazarlama operasyonlarını paralel hale getirmemektedir. Bilgi yalnızca bir tıklama uzaklıktayken, ürünler hızla mal haline gelirken ve maliyet baskıları artarken, anahtar unsur farklılaştırmaktır. Müşteri bilgilerine doğru ve zamanında erişim, müşterinin şirketinizle olan tüm ilişkisi boyunca her bağlantıdan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak verir. SAP CRM ile tüm kanallarda tutarlı ve amaca uygun etkileşimler sağlayabilirsiniz.

SAP CRM çözümünün sağladığı avantajların hayata geçirilmesinde, CRM sisteminden yeterli verimi alabilmemizi etkileyen birçok kritik faktör bulunmaktadır. Bu kritik faktörlerden bir tanesi, SAP CRM’i daha da güçlü kılacak olan back-end sistemi entegrasyonu ve BW, Portal veya SAP olmayan diğer sistemlerle kurulacak olan bağlantılardır. SAP BW belirlenecek modellere göre CRM’den ve diğer sistemlerden aldığı veriyi analiz ederek şirketlere operasyonel ve stratejik karar verme aşamasında yardımcı olmaktadır. Ürünler ve servislerin hangi kanaldan daha iyi satıldığı, çeşitli kampanyalara geri dönüşlerin değerlendirilmesi, müşteri büyüme modelleri ve buna benzer çeşitli analizler SAP BW ile yapılabilmektedir.Müşteri ilişkileri yönetimi

- Müşterileri daha iyi anlayarak daha doğru iş kararlarının alınması
- Pazarlama hızınızın arttırılması ve pazara girişinizin hızlandırılması
- Tüm pazarlama sürecinizin görünürlüğünün ve kontrolünün en üst düzeye getirilmesi
- Müşteri talebinin yürütülmesi
- Pazarlama yatırımlarınızın getirisinin arttırılması


Müşteri ilişkileri yönetimi banner

- Kârlı ilişkiler kurulması
- Üretken faaliyetler üzerinde odağınızın korunması
- Üretkenlik bariyerlerinin ortadan kaldırılması
- Satış verimliliğinin arttırılması


Müşteri ilişkileri yönetimi hizmet

- Hizmetin kârlı bir is koluna dönüştürülmesi
- Müşteri sadakatinin arttırılması
- Gelir elde edilmesi
- Müşteri hizmeti ve saha hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi
- Hizmet reklam hediyelerinin azaltılması


Müşteri ilişkileri yönetimi is ortakları

- Kanal işbirliği yoluyla gelirin en üst düzeye çıkarılması
- Dolaylı kanal destek maliyetlerinin düşürülmesi
- Muhatap memnuniyetinin ve is yapma kolaylığının arttırılması
- İş ortaklarınızı etkinleştirerek müşterilerinize daha fazla değer kazandırılması


Müşteri ilişkileri yönetimi

- Müşteri memnuniyetinin arttırılması
- Müşterilerinize karşı güvenilirliğin arttırılması
- Gelirin ve üretkenliğin arttırılması
- Müşteri etkileşimi yasam döngüsünün yönetilmesi


Müşteri ilişkileri yönetimi

- Gelir elde edilmesi ve pazar erişiminizin arttırılması
- Müşteri sürekliliğinin ve memnuniyetinin arttırılması
- Satış ve destek maliyetlerinin düşürülmesi
- Uzun süreli müşteri sadakatinin sağlanması
- Satış ve hizmet karlılığının arttırılması
- İş iletişimleri yönetimi
- Çoklu iletişim kanalları boyunca satış ve hizmet organizasyonlarınızın performansının geliştirilmesi
- Pazarlama, satış ve hizmet kaynaklarının koordinasyonunun arttırılması
- Daha kısa geri dönüş süresi ve uçtan uca hizmet geliştirmeleriyle müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sadık müşteri ilişkilerinin kurulması
- Daha az donanım yatırımı ve esnek yazılım kullanımıyla daha az toplam sahip olma maliyeti
- SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi ile önceden yapılandırılmış entegrasyon sonucunda daha az kurulum, entegrasyon ve bakim masrafları


Müşteri ilişkileri yönetimi gercek zaman

- Şirketin hedeflerini desteklemek için pazarlama kaynaklarının paralel hale getirilmesi
- Pazarlama harcamalarınızın ve getirilerinin farkına varılması
- Daha fazla görünürlük ve kontrol ile pazarlama sürecinin hızlandırılması
- Hedefe uygun pazarlama iletileriyle müşteri talebinin arttırılması
- Müşteri değerlerini anlayarak yüksek değere sahip müşterilerin tanımlanması ve elde tutulması
- Merkezi pazarlama platformu aracılığıyla akıcı ve standart hale getirilmiş pazarlama süreçlerinin oluşturulması


Müşteri ilişkileri yönetimi

- Ticari promosyon süreçleri ile verilerinin işletme çapında entegrasyonu
- Ticari fonların mahsuplaştırılmasının yönetimi
- Tüm ticari faaliyetlerin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi
- Ödemelerin ve kesintilerin merkezîleştirilmiş yönetimi
- Planlama ve tahminde bulunma doğruluğunun güçlendirilmesi


Firmanıza özel CRM stratejisinin saptanması ve oluşturulması ve bu stratejinin sisteme entegre edilerek müşteri odaklı sistemler haline getirilmesinde Detaysoft CRM danışman ekibini seçerek bu ayrıcalığı yaşayabilirsiniz.


Referanslarımızdan Bazıları:

Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi