İnsan Kaynakları Yönetimi

GERİ

İnsan kaynakları şirketlerin amaçlarına ulaşmak için kullandığı en üst yönetimden en alt kademedeki tüm çalışanları yani iş gücünü ifade etmektedir. Şirketler iyi tasarlanmış insan kaynakları yönetimi ile yüksek tatminli, motivasyonu yüksek, genelde uzun vadeli ve verimli çalışan iş gücünü elde etmeyi ve elde tutmayı amaçlamaktadır.

SAP insan kaynakları yönetimi çözümü (HCM) ile şirketinizdeki işgücü kalitesini etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Çalışanların seçimi ve yerleştirilmesi, performans ve hedef yönetimi, maliyetlerin azaltılması, ücret yönetimi, verimliliğin artırılması, süreçlerin yasalarla uyumlu olması, eğitimlerin yönetimi gibi tüm İK süreçlerini SAP insan kaynakları yönetimi çözümü ile yönetebilirsiniz.


SAP HCM genel çerçevede aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

- Organizasyonel Yönetim
- Çalışan Yönetimi
- İşe Alım Yönetimi
- Çalışan Maliyeti Yönetimi
- Bütçe Planlama
- Ücret ve Bordro Yönetimi
- Performans ve Hedef Yönetimi
- Eğitim ve Toplantı Yönetimi
- Seyahat Yönetimi

SAP HCM çözümlerinin temel olarak Çalışan Yönetimi (PA - Personnel Administration) ve Çalışan Planlama ve Gelişimi (PD - Personnel Planning and Development) olmak üzere iki odak noktası bulunmaktadır. Bu iki modül ile şirketinizin tüm insan kaynakları süreçlerini yönetmeniz mümkündür.

Detaysoft, bugüne kadar 80’den fazla müşteride SAP İnsan Kaynakları Yönetimi modülünün danışmanlığını yaptı. On-premise, hibrit ve bulut tabanlı olarak A’dan Z’ye tüm İK süreçleri için uçtan uca çözümler üreten Detaysoft, bu alanda tamamladığı projelerden kazandığı tecrübe ve bünyesinde barındırdığı onlarca sertifikalı danışman ile müşterilerinin insan kaynakları süreçleri için optimum çözümler sunmaktadır.

Referanslarımızdan Bazıları:

insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi
insan kaynak yonetimi