GERİ

Blog

Onur Pekerten

Ürün Yöneticisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde belirtildiği üzere E-arşiv, elektronik ortamda oluşturulan faturanın kağıt veya elektronik ortamda alıcıya gönderilmesi, ikinci kopyasının da düzenleyen tarafından muhafaza edilmesini kapsar.

Blog

Onur Pekerten

Ürün Yöneticisi

Kamu kurumlarının ve şirketlerin e-defter, e-fatura ve e-arşiv çözümlerine yaklaşımlarını değerlendirebilir misiniz ?

Blog

Onur Pekerten

Ürün Yöneticisi

Operasyon maliyetleri KOBİ’lerin düşünmesi gereken en önemli faktörlerden bir tanesidir. Zorunluluk kapsamı bir yana bırakılacak olursa e-dönüşümün sağlayacağı en önemli fayda iş süreçleri ile ne kadar bütünleşik olduğudur.